Sagt på klimakonferansen Kommunene og det grønne skiftet

I løpet av Arendalkonferansens klimafordypning kom det fram eksempler på hvordan kommuner på ulike måter kan bidra til å redusere klimagassutslipp. I denne lille medieoppsummeringen svinger vi raskt innom klimaregnskap, energiforbruk i bygg, bil versus buss, utnyttelse av solenergi og å stille krav om gjenvinning overfor leverandører.

Arendal viser vei til et grønnere kommune-Norge

-Konferansens mål var å gjøre andre kommuner klar over at de kan bidra med mye klimakutt, sier klima- og miljørådgiver, Ragnhild Hammer i Arendal kommune til Agderposten.

Kommunenes Sentralforbund har regnet ut at kommunene samlet kan levere 40 prosent av Norges utslippsmål frem til 2020. Arendal kommune ble den første kommunen i Norge med klimanøytral drift, og har siden 2007 redusert utslippene fra kommunens drift med cirka 80 prosent.

-Det er helt naturlig at Arendal tar initiativ til en slik nasjonal konferanse. Vi vil vise andre kommuner hvordan man kommer seg dit, sier Hammer.

Noen konkrete råd er å få oversikt over energiforbruket ved å lage klimaregnskap som blant annet kartlegger hvor mye energi kommunen bruker og hvor, utfasing av oljefyring og i større grad bruke elbiler i hjemmetjenesten.

Et annet og nytt forslag er at kommunen aktivt skal benytte solenergi til oppvarming av kommunale bygg. Statsråd Tine Sundtoft liker ideen om solbyen Arendal til miljørådgiver Hammer, selv om solenergi ennå ikke er så lønnsomt uten statlige støtteordninger. Det første bygget som kan få solenergi er nye Roligheden skole på Tromøy og Stintahallen som står foran en oppgradering.

45 deltakere og 22 innledere deltok på klimakonferansen, som var en fordypning av Arendalskonferansen. Arendal kommune, Klimapartnere, Norsk Klimastiftelse og KS var arrangører.

Rushtidsavgiften i Kristiansand reduserer bilbruk og øker bussbruk

Biltrafikken i Kristiansand er redusert med 1,1 prosent siden de såkalte tidsdifferensierte bompengene ble innført 16. september i fjor. Samtidig har antall bussreisende økt med over 200.000 i første halvår i 2014 i følge Fædrelandsvennen.

-Det viser en vellykket blanding av pisk og gulrot. Mens de fleste er opptatt av pisken i form av økte bompenger i rushtiden, finnes det også en miljøgevinst gjennom sterkt subsidierte bussbilletter, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft under klimakonferansen i Arendal.

Hun vil ikke blande seg inn i hvilke tiltak som bør iverksette for å redusere bilbruken ytterligere. Det er lokalpolitikernes oppgave.

-Skal vi nå målene om reduksjon i klimagassutslipp, må byene være med som en del av løsningen, ikke som en del av problemet. Det er i byene 80 prosent av befolkningen bor, og de må ta sin del av ansvaret, sa ministeren.

Arendal stiller miljøkrav som mange andre ikke gjør

Bare fem av Aust-Agders 15 kommuner krever at deres leverandører betaler for forsvarlig gjenvinning. Arendal er en av disse, og mener at flere kommuner bør følge deres eksempel. På landsbasis stiller bare 84 av landets 429 kommuner krav til gjenvinning overfor sine leverandører.

-Jeg er overrasket over at ikke flere kommuner og fylkeskommuner tar et slikt miljøansvar. Flere bør se nytten i å stille krav til leverandørene, både økonomisk og miljømessig, sier ordfører Einar Halvorsen.

Allerede i 2009 besluttet Fornyings- og administrasjonsdepartementet at offentlige virksomheter skal kreve at deres leverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje. I Aust-Agder er det kun Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Iveland kommune som er med i ordningen. Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Åmli, Froland, Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad og Risør kommune har foreløpig valgt å stå utenfor.

Se også Arendal kommunes nettsider og Norsk Klimastiftelses nettmagasin.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar