Lunsj-seminar mandag 6. oktober 09.00 – 12.00 UIA-campus, rom A3 020

Hvordan bli bedre på grønne innkjøp i Agder. Regionplan Agder 2020 har Klima «Høye mål – lave utslipp» som et av fem hovedsatsingsområder. Klimapartnere har som målsetting å bidra til et grønt skifte i regionen ved at medlemmene er klimavennlige med reduksjon av CO2-utslipp og utvikling av nye grønne varer og tjenester.

Disse målsetningene henger sammen med hverandre

1.  Regionen trenger grønne varer og tjenester for å redusere utslipp
2.  Regionen trenger etterspørsel etter varer og tjenester med klima- og/eller
miljøegenskaper for å utvikle grønne arbeidsplasser
3.  Regionen trenger virksomheter som utnytter kompetanse og ressurser knyttet til klima- og innkjøpfaget på en best mulig måte

Klimapartnere ønsker å belyse potensialet og utfordringene knyttet til grønne innkjøp på et lunsjmøte i Grimstad 6. oktober.
Grimstad kommune er vertskap på vegne av Klimapartnere.

Målgruppe: Klimapartnere med ledelse, fagpersoner innenfor klima og innkjøp samt politisk ledelse i regionen.

Hvordan bli bedre på grønne innkjøp i Agder

08.45   Kaffe og registrering
09.00   Grønne innkjøp og kommunens utfordringer,
ordfører Hans Antonsen, Grimstad kommune
09.10   Korte presentasjoner fra nasjonale fagmiljø:
Tormod Lien:  Stiftelsen Miljømerking – Svanemerket
Morten Leuch Elieson – Stiftelsen Miljøfyrtårn
09.40   Gode eksempler fra det offentlige og private
Per Hjalmar Svae, Hordaland fylkeskommune
Torgny Bøhn, Markeds- og logistikkansvarlig Asko dagligvare Agder
10.10     Flaskehalser/utfordringer for grønnere innkjøp
Knut Otto Pedersen, Seniorrådgiver innkjøp, Vest-Agder Fylkeskommune – OFA

10.25 Ingrid Bjerke Kolderup, seniorrådgiver offentlige anskaffelser

10.40   Pause
11.00   Paneldiskusjon: Hvordan kan Agder bli bedre på grønne innkjøp.
Debattleder Svein Tveitdal – Klimapartnere
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund – Aust-Agder fylkeskommune
Ordfører Hans Antonsen
Tormod Lien Stiftelsen Miljømerking
Knut Otto Pedersen, OFA
11.50   Oppsummering og veien videre
Ragnhild Hammer, miljørådgiver i Arendal kommune
12.00   Lunsj

 

Påmelding til: Agnese.Bjerkholt@nullaustagderfk.no

Se invitasjon og programmet her: invitasjon lunsj-seminar mandag 6 oktober

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar