Konferansen «Kommunene og det grønne skiftet»

Klimapartnere – effektiv modell for grønt skifte på regionnivå

15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

 

Enhver region i Norge og Europa ønsker å redusere sine utslipp av klimagasser og utvikle grønne arbeidsplasser. Klimapartnere viser hvordan dette kan gjøres.

Klimapartnermodellen ble utviklet i Agder i 2009 som et samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Målet var å etablere et samarbeid med næringslivet som skulle bidra til at Aust-Agder skulle stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn – senere kalt det grønne skiftet.

Les mer her!

Link til PDF program

Link til påmelding

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar