DNB sikter mot «very good» sertifikat

Klimapartner DNB skal energieffektivisere bygningsmassen sin på 1,2 millioner kvadratmeter. Målet er å bli sertifisert som «very good» etter BREEAM-standarden. Nøklene ligger i en grundig analyse, innføre tiltak som gir størst gevinst og energioppfølging i driftsfasen i etterkant. Fram til 2017 skal DNB investere 230 millioner kroner for å redusere energiforbruket med 20 prosent.

Den Nordiske storbanken har allerede spart flere hundre millioner kroner gjennom redusert energiforbruk i eiendomsmassen de siste årene. Potensialet for ytterligere energieffektivisering er fortsatt stort, og mye av dette skal nå realiseres.

 20 prosent reduksjon

-Fram til 2017 skal vi investere 230 millioner kroner for å redusere energiforbruket i bygningsmassen med ytterligere 20 prosent. Samtidig skal vi etablere grønne leiekontrakter og innføre ISO-sertifisering for miljø- og energiledelse. Hensikten er å løfte kvaliteten og senke energiforbruket i hele bygningsmassen.

Det fortalte teknisk direktør Erlend Simonsen (bildet) i DNB Næringseiendom på et seminar om energieffektivisering på Eliaden i begynnelsen av juni.

Stort potensiale

DNBs beste bygg ligger i Stockholm. Der er energiforbruket 54 kWh per kvadratmeter, takket være bruk av sjøvann og varmepumper til oppvarming og kjøling. I tillegg har bygget «dobbel isolasjon», slik Simonsen uttrykte det.

-I Sverige har vi tatt i bruk flotte visuelle IKT-hjelpemidler for å drifte byggene våre. Det er meget nyttig for driftspersonellet og også for de som driver med energieffektivisering. Planen er å ta dette verktøyet i bruk også i Norge, sa han.

Gjennomføringen

Først kartlegges og analyseres enøk-potensialene på en grundig måte først. Så lages en plan for energieffektivisering og setter inn støtet der gevinstene er størst i forhold til pengene som brukes. Energioppfølging (EOS) er en viktig del av denne prosessen og i driften av byggene etterpå.

Simonsen la fram flere eksempler på målrettede tiltak som har gitt gode resultater på kort tid. I Oslo Citys garasjeanlegg er energiforbruket halvert etter etableringen av nytt styringssystem for lyset og utskifting av armaturer til moderne LED-belysning. Dette prosjektet har fått støtte fra Enova. I Grenseveien i Oslo samarbeider DNB med selskapet Datametrix om kabling av hele bygget med tanke på smarthusløsninger.

-I deler av vår bygningsmasse er det mye å spare på behovsstyring av ventilasjon, lys og kjøling. Mye kan gjøres ved å ta noen enkle grep, som for eksempel å ta i bruk nye frekvensomformere på eldre ventilasjonsaggregater. Da vil man fort spare 20-30 prosent av strømforbruket til aggregatene, sa Simonsen til slutt.

Egen energidivisjon

DNB Bank spille en viktig rolle i finansiering av fornybar energi og har ambisjoner om å fortsette med det. De har en egen energidivisjon på 65 ansatte med kontorer i Oslo, Houston, London, Santiago, Singapore og Stockholm som finansierer energiselskaper og prosjekter fordelt på fire kontinenter.

Banken har tilrettelagt prosjektfinansiering for sol-, vind- eller vannkraft i en rekke land, med Sverige som viktigste land for vindkraft. Regionskontorene i Norge arbeider også mye med energifinansiering, spesielt ved DNB-kontorene ene i Bergen og Stavanger.

 

Kilde: Byggfakta (http://www.byggfakta.no/dnb-skal-bli-very-good-76333/nyhet.html)

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar