Kræsjkurs i samarbeid

Bodø
31. oktober 2023
08:30-12:00

Klimapartnere Nordland og Kraft arrangerer en felles arbeidssamling med fokus på samarbeid.

Samarbeid på tvers i det grønne skiftet er noe vi alle snakker om – men hvor flinke er vi til å faktisk gjennomføre?

På dette kræsjkurset vil vi, i grupper sammensatt av aktører på tvers av sektorer og næring, øve på samarbeid gjennom en case knyttet opp mot tre bærekraftsmål.

Arbeidssamlingen holdes på Kraft i Bodø, 31.oktober fra 08:30 – 12:00, med lunsj fra 12:00 – 12:45.

Bilde av de tre klimamålene 7: Ren energi til alle, 13: Stoppe klimaendringene og 14: Livet i havet.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner