Gromstad Motor Stoa tilbyr et enda større spekter innen elektriske biler

Bilde: Salgssjef Fredrik Krabbe-Knudsen i Gromstad Motor Stoa.

Klimapartner Gromstad Motor Stoa lanserer i disse dager en ny Nissan LEAF-utgave med 30 kWh batteripakke og rekkevidde på opptil 250 kilometer. Det gjør elbilen attraktiv for enda flere kundegrupper og blir et reelt alternativ til biler med forbrenningsmotor.

– At man nå i prinisppet kan kjøre Arendal-Oslo på én lading er naturligvis en viktig milepæl. Samtidig ser vi at mange fremdeles velger 24 kWh-modellen fordi de opplever at rekkevidden holder i massevis til deres daglige bilkjøring, sier salgssjef Fredrik Krabbe-Knudsen i Gromstad Motor Stoa.

Hele artikkelen fra bilbransjeforeningen om en oppgradert Nissan LEAF kan man lese her.

Gromstad Motor Stoa selger nå også en elektrisk 7-seter, Nissan E-NV200. Dette åpner opp for at helt nye brukergrupper kan kjøre elektrisk, deriblant større taxier og store barnefamilier. 2. og 3. seterad i bilen er nedfellbare, slik at bilen også enkelt kan brukes som en stor varebil. Se mer informasjon om Nissan E-NV200 her.

 Les mer…

Biogass og andre miljøvennlige løsninger på Holt

Bilde: Biogass anlegg i Porsgrunn (Telemarks-reaktoren). Bilde tatt av Roar Flatland, Innovasjon Norge

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i dag enstemmig at ny driftsbygning for videregående skole på Holt skal være helt i front ved valg av miljøvennlige løsninger.

Ved Tvedestrand og Åmli videregående skole på Holt, benyttes fyringsolje i dag som oppvarmingskilde. Dette blir det nå en slutt på (med tilhørende klimagevinst). Fylkestinget har nå vedtatt at det skal bygges et pilotanlegg innen biogass ved Holt, og at det dermed skal produseres energi av husdyrgjødsla og matavfallet fra skolen.

Hittil er det ingen slike anlegg i Agder-fylkene og skolen er nå først ute – forhåpentligvis også til stor inspirasjon for andre.

 Les mer…

Klimaregnskap – målsetting

Takk for en strålende jobb med fjorårets klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland! Nå er turen kommet til samlet klimaregnskap for 2015. Hovedkontakter  vil snarlig få en e-post med instruksjoner rundt dette.

Nytt av året er at vi ønsker at flest mulig av våre virksomheter setter seg konkrete mål for klimagassreduksjon i årets klimaregnskap, særlig for utslipp i forbindelse med transport. Under gårsdagens møte fikk deltagerne hjelp til dette gjennom tips og beste praksis eksempel. Linker til presentasjonene fra møtet finner dere nederst på denne siden.

FullSizeRender

 Les mer…

Hennig-Olsen Is har blitt Klimapartner!

Bilde: Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere sammen med Hanne Jørgensen (Fagansvarlig samfunnsansvar) og Paal Hennig-Olsen (Administrerende direktør) i Hennig-Olsen Is AS.

Tidligere i januar signerte Klimapartnere Agder en partneravtale med Hennig-Olsen Is AS. Vi i Klimapartnere synes det er veldig gledelig at Sørlandets store is-leverandør nå er blitt Klimapartner og feirer med en Krone Is med jordbær (isen smaker ekstra godt når vi vet at produsenten gjør det de kan for å lage den miljøvennlig).

 Les mer…

Asko Agder får Norges største solcelleanlegg

Klimapartner Asko Agder får Norges (desidert) største solcelleanlegg.

På taket til Asko i Lillesand skal det installeres et solcelleanlegg som skal produsere 600 MWh – tilsvarende strømforbruket til 40 husstander.

Og lokaliseringen er perfekt. Statistikken fra Meteorologisk institutt viser at Lillesand er et av de mest solrike stedene i landet. I tillegg har Asko store takflater som egner seg godt til solceller.

Gratulerer til Asko som går foran med sin satsing innen miljø og fornybart! Les også en spennende artikkel om solcelleanlegget til Asko Agder i Teknisk Ukeblad her.

 Les mer…

Rambøll er ny Klimapartner

'Oslosolar' hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Bilde: ‘Oslosolar’ hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Rambøll – region sør – er nå blitt Klimapartner. Avtalen ble signert mellom Avdelingsleder for arkitektur og plan, Arve Berge, i Rambøll og prosjektleder Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere den 10. desember.

Vi i Klimapartnere er veldig glade for at et så stort og viktig rådgivningsfirma på Agder, med mange aktiviteter og tjenester innenfor klima og miljø, nå er blitt Klimapartner.

 Les mer…

Klimaavtale i Paris vedtatt – Klimapartnere er godt fornøyd!

Vi i Klimapartnere er selvsagt godt fornøyd med at 195 av verdens land har kommet til enighet om en ny klimaavtale. Vi ønsker også å berømme Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft for god innsats med å få avtalen i mål. Og vi er som henne enige i at Norge nå med brette opp ermene og gjøre en innsats på hjemmebane (se kronikk fra Sundtoft her).

For oss i Klimapartnere er det vanskelig å vurdere hvor god avtalen er, så vi må støtte oss på fagpersoner som kan mer om internasjonale klimaforhandlinger og hva det gikk an å håpe på. Frederic Hauge i Bellona uttaler at vi er fått en global klimaavtale som er langt bedre enn de fleste hadde turt å håpe på (se link her). Marius Holm i Zero sier at det viktige nå er at enigheten i Paris blir startskuddet for at alle – land, bedrifter, regioner, kommuner og organisasjoner – raskt tar nye skritt og bruker sine handlingsrom til å drive fram og sette fart på det grønne skiftet. (se pressemelding fra Zero her).

En av de beste (og kanskje også en av de mest positive) vurderingene av klimaavtalen er gjort av tidligere statssekretær Kjetil Lund. Hans blogginnlegg gjengis i helhet her for inspirasjon:

Do believe the hype. Klimaavtalen fra Paris er bedre enn selv de mest optimistiske av oss hadde forventet.

Vi i Klimapartnere er klare for å bidra med konkret handling for å oppfylle Norges forpliktelser fremover!

 Les mer…

Arendalskonferansen 19-20.januar 2016: Kommunene og det grønne skiftet

Kommunene og det grønne skiftet – hvordan nå en bærekraftig areal- og transportplan.
Fordypningsseminar 19. – 20. januar 2016, Arendal kultur- og rådhus.

Klimapartnere er medarrangør for et veldig viktig og spennende seminar rett over nyttår. Da arrangerer Arendalskonferansen i samarbeid med KS, KMD og Klimapartnere et fordypningsseminar om bærekraftig areal- og transportplanlegging.

Norge skal kutte klimagassutslippene med minimum 30 % i løpet av 15 år, og vi ønsker nye, grønne arbeidsplasser. Hvordan kan en areal- og transportplanlegging bidra til dette?

I seminaret vil kommuner som lykkes dele sine erfaringer, og statsråd Jan Tore Sanner presentere stortingsmeldingen om Bærekraftige byer og sterke distrikter.

 Les mer…

Mini-seminar om fornybar transport, 4.desember

Hvordan kan vi redusere utslippene fra transportsektoren på Sørlandet?

Tre teknologier gjør det mulig å sette fart på denne utviklingen allerede i dag. Hydrogen, elektrifisering og biodrivstoff er alternativer som er klare til å tas i bruk av næringsliv og kommuner nå. Hvilket potensiale er det for dette i vår region? Hva kan kommuner gjøre for å øke bruken av fossiluavhengig transport? Hvor fyller man drivstoff på en hydrogenbil? Hvordan bør vi bygge ut infrastruktur for elbiler?

Klimapartnere i samarbeid med Regionplan Agders faggruppe for klima inviterer til miniseminar den 4.desember.

Sted: Sam Eyde videregående skole (Auditoriet), Arendal Dato: 4. desember

 Les mer…