Sørlandshavner tidlig ute med landstrøm

Cruiseskip til kai forurenser

Cruiseskip bringer turister og penger til kystbyene våre. Og forurensning. Bergen har til tider hatt problemer med helsefarlige svovelrøykskyer fra eksosen til skipene mens de ligger til kai. Nå forskes det på miljøvennlige løsninger med hydrogen og strøm. I Arendal tilbyr havnevesenet allerede landstrøm til mindre skip som ligger til kai, og i Kristiansand kobler Superspeed seg til høyspentstrøm når det ikke seiler.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Arkitekt Bengt G. Michalsen AS

BGM Arkitekter på befaring i et hus under oppføring

BGM Arkitekter ble etablert i 1989 av Bengt Gunnar Michalsen. På kontoret har de syv stillinger fordelt på arkitekter, ingeniører og teknikere. Arkitektkontoret påtar seg alle typer oppdrag innen bolig/fritidsbolig, næringsbygg, offentlige bygg, arealplanlegging og prosjektrådgiving. Siden 2006 har de spesialisert seg på energidesign og bygget lavenergihus, passivhus og nullenergihus. Dette har blitt deres varemerke.

 Les mer…

Ukas klimapartner: PurITy

Ukas klimapartner PurITy gruppebilde

PurITy IT er en leverandøruavhengig spesialist på ”grønn IT”. Bedriften som startet opp i Arendal i 2008 leverer rådgivning, analyse og løsninger mot bedrifters datarom som bidrar til mer miljøvennlig IT fra selskapet. PurITy har vunnet flere priser for sine løsninger, i 2013 ble de kåret til Gasellevinner for Aust-Agder. Selskapet har det siste året fått inn kunder som Elkjøp, NSB, Agresso og Norges Idrettsforbund.

 Les mer…

I Nordens første nullenergi boligfelt i Arendal står strømmålerne stille

Skanskas første nullenergihus på Skarpnes

De 17 eneboligene som Klimapartner Skanska bygger på Skarpnes i Arendal skal produsere sin egen strøm med solceller og energibrønner. Det betyr at strømmålerne går omtrent i null gjennom året, og huseierne betaler bare nettleie. Nå i desember flytter den første familien inn i et moderne og komfortabel miljøhus med utsikt til Nidelva.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Durapart i Arendal

Moltemyrskogen barnehage

Durapart AS er en av landets større arbeidsmarkedsbedrifter, og hovedformålet å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb samt sykmeldte tilbake i jobb. I rekordåret 2013 formidlet Durapart 178 personer til ny jobb. De har i dag rundt 140 ansatte fordelt på hovedkontoret på Krøgenes, avdelingskontor på Vinterkjær i Risør, Moltemyrskogen barnehage (bildet) og Esso Hisøy. Durapart har vært med i Klimapartnere siden starten i 2009, og det er kvalitetssjef Karl-Wiggo Jensen som presenterer denne ukas klimapartner.

 Les mer…

Satser på norsk biodiesel og solenergi

Asko lastebil illustrasjonsbilde

Klimapartner Asko vil bidra i miljøarbeidet med mer biodiesel til lastebilene sine. Derfor foreslår de at Regjeringen innfører en avgiftsøkning på 2,2 prosent for vanlig bensin og diesel og en tilsvarende reduksjon i biodieselavgiften. I tillegg har Asko begynt å produsere egen strøm ved å legge 1.482 solcellepaneler på et av takene til lagerbygget i Vestby. Det mener de faller inn under enøktiltak som bør ha skattefradrag slik som de har i Sverige.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Husbanken

Anne Skjævestad er rådgiver i Husbanken og presenterer denne uken Husbanken som ukas klimapartner. De har vært med i klimapartnere siden 2009, og er 15 ansatte på kontoret i Arendal, som er hovedkontoret i region sør i Husbanken. Resten av regionkontoret sitter i Drammen.

Fredag 14.november ble Husbanken miljøfyrtårn sertifisert og diplom ble overrukket av ordfører Einar Halvorsen og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune. Gratulerer til Husbanken!

 Les mer…

Hvordan bli bedre på grønne innkjøp i Agder

Klimapartnere har som målsetting å bidra til et grønt skifte i regionen ved at medlemmene redusserer CO2-utslipp og utvikling av nye grønne varer og tjenester. For å belyse potensialet og utfordringer knyttet til grønne innkjøp ble det arrangert et lunsjmøte i Grimstad 6. oktober med Grimstad kommune som vertskap på vegne av Klimapartnere.

 Les mer…