Publikasjoner

Her finner du nettverkets ulike publikasjoner. Klimapartnere er opptatt av kunnskapsdeling i nettverket, og samarbeider derfor om å produsere kunnskapsnotater til bruk for partnere og andre interessenter. Det arbeides fortløpende med nye notater på ulike temaer basert på innspill fra partnerne. I tillegg utgir vi et årlig samlet klimaregnskap for hele nettverket.

 

 

Klimaregnskap 2016 Agder

Klimaregnskap 2015 Hordaland

Klimaregnskap 2014 Agder

Klimaregnskap 2013

Klimaregnskap 2012

Kunnskapsnotat no 8: Forbruk og avfall

Kunnskapsnotat no 6: Energieffektive bygg

Kunnskapsnotat no 7: Grønne konferanser

Klimaregnskap 2011

Kunnskapsnotat no 5: Strøm med opprinnelsesgaranti

Klimaregnskap 2010

Kunnskapsnotat no 4: Arealplanlegging og Klima

Kunnskapsnotat no 3: Klimavennlig transport

Kunnskapsnotat no 2: Grønn IT

Kunnskapsnotat no 1: Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering

Klimaregnskap 2009