Om styret

Styret i Klimapartnere Agder består i 2019 av følgende representanter fra medlemsvirksomhetene:

  • Kirsten Borge, Aust-Agder fylkeskommune (styreleder)
  • Kenneth Andresen, Vest-Agder fylkeskommune
  • Ragnhild Hammer, Arendal kommune
  • Geir Askvik Haugum, Kristiansand kommune
  • Luana Karvel, GRID-Arendal
  • Tone Nævestad, DNB
  • Merete Haugå, Hennig-Olsen Is AS
  • Nils Tore Augland, Agder Energi