Om styret

Styret i Klimapartnere Agder består i 2018 av følgende representanter fra medlemsvirksomhetene:

  • Kirsten Borge, Aust-Agder fylkeskommune (styreleder)
  • Kenneth Andresen, Vest-Agder fylkeskommune
  • Ragnhild Hammer, Arendal kommune
  • Geir Askvik Haugum, Kristiansand kommune
  • Olav Rønningen, Kruse Smith AS
  • Tone Nævestad, DNB
  • Hanne Jørgensen, Hennig-Olsen Is AS
  • Nils Tore Augland, LOS