Frokostmøte om energisparing

  • mars 6, 2019
  • 08:15 - 09:30
  • Grønt Senter

Frokostmøte i samarbeid mellom Klimapartnere, Kristiansand kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Grønt senter.

Praktisk energiarbeid -suksessfaktorer

Rune Rosseland mener at med enkle grep kan bedrifter spare 30 prosent på strømregninga. I enkelte tilfeller har besparelsen vært opp mot 70 prosent.
Lederen av Enøk Total sier virksomheter må sette energisparing på dagsorden for å oppnå suksess.

– Når man setter i gang med god og kontinuerlig energiledelse begynner man samtidig å fokusere på riktige innsats. Målinger og kontroll på forbruket gir effekt overalt i virksomheten. Tverrfaglige tiltak er viktige faktorer i prosess og støttesystemer, forklarer Rosseland.

På møtet vil det bli gitt eksempler på hvordan man kommer i gang med energiledelse i virksomheter av ulik størrelse.

Påmelding her.