Bedriftsbesøk på Returkraft

  • juni 6, 2019
  • 13:00 - 15:00
  • Returkraft

Bli med på omvisning på forbrenningsanlegget og i skolestua på Returkraft. Få en innføring i avfallshåndtering, hvordan forbrenningsanlegget fungerer og hvilken rolle anlegget spiller i sirkulærøkonomien og for klimakutt, i dag og i fremtiden. Du vil også få se den kreative skolestua og hvordan bedriften formidler kunnskap til ungdommen. Målet er at du skal få kunnskap og bli inspirert til å gjøre tiltak innen avfall i din bedrift!

Det er mulig å bli igjen for videre prat etter kl 15.

Av sikkerhetsgrunner er det ikke mulig å komme/gå underveis i arrangementet. Det er begrenset med plasser. Påmelding her: https://austagderfk.pameldingssystem.no/bedriftsbesok-returkraft

Bedriftsbesøket arrangeres av Returkraft og Klimapartnere, i forbindelse med miljøuka «Bærekraftig sammen» i Kristiansand.

For mer info: Ta kontakt med Klimapartnere v/Gunn Spikkeland Hansen, på gunn.spikkeland.hansen@nullaustagderfk.no