Årsmøte Klimapartnere Agder

  • mars 7, 2019
  • 11:30 - 14:30

Klimapartnere Agder ønsker velkommen til årsmøte torsdag 7.mars.

Vi begynner samlingen med en minglelunsj med gode muligheter for nye bekjentskap.

Nye Klimapartnere vil få presentere seg kort. De viser godt bredden i partnerskapet med svært ulike tilnærminger og muligheter til å bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Etter pausen blir vi tatt med på en reise med Tobias Thorleifsson fra Footprint.

Detaljer om programmet kommer.

Påmelding: https://austagderfk.pameldingssystem.no/arsmote-klimapartnere