Hvem kan bli Klimapartnere i Agder?

Medlemskap er åpent for alle interesserte private og offentige virksomheter og organisasjoner lokalisert på Agder. Virksomheter som er nasjonal eller internasjonale, kan bli med i nettverket gjennom sine avdelinger som er lokalisert på Agder. Medlemmene må være enige i nettverkets formål og undertegne en forpliktende avtale med Klimapartnere.

——————————————————————————————————

MEDLEMMENE VIL ARBEIDE FOR Å STØTTE KLIMAPARTNERES OVERORDNEDE MÅLSETNING, BLANT ANNET GJENNOM FØLGENDE:

 • Utarbeide en årlig oversikt over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse
 • Jobbe med miljøstyring og/eller miljøsertifisering av egen virksomhet
 • Delta på partnerarrangementer med representant(er) fra ledelsen der dette er relevant
 • Ha fokus på produkter eller tjenester som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp
 • Betale årlig medlemsavgift på kr. 22.000,-/11.000 (over/under 50 ansatte)

 

KLIMAPARTNERE VIL ARBEIDE AKTIVT FOR Å STØTTE PARTNERNE  VED Å: 

 • Bidra til å utvikle og/eller fremme partnernes grønne produkter og tjenester
 • Bidra til formidling av kunnskap og informasjon om temaer som er interessante for partnerne
 • Arrangerer møter og seminarer hvor partnerne kan presentere seg, og også med politisk deltakelse og eksterne foredragsholdere
 • Produsere årlig samlet klimaregnskap i samarbeid med partnerne
 • Gi råd i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av klimafotavtrykk
 • Være en arena for offentlig-privat nettverksbygging og en plattform for utøving av samfunnsansvar
 • Gi positiv profilering av partnernes arrangementer, produkter og tjenester