Emne: Samfunnsansvar

Ukas klimapartner: Durapart i Arendal

Moltemyrskogen barnehage

Durapart AS er en av landets større arbeidsmarkedsbedrifter, og hovedformålet å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb samt sykmeldte tilbake i jobb. I rekordåret 2013 formidlet Durapart 178 personer til ny jobb. De har i dag rundt 140 ansatte fordelt på hovedkontoret på Krøgenes, avdelingskontor på Vinterkjær i Risør, Moltemyrskogen barnehage (bildet) og Esso Hisøy. Durapart har vært med i Klimapartnere siden starten i 2009, og det er kvalitetssjef Karl-Wiggo Jensen som presenterer denne ukas klimapartner.

 Les mer…

Rekordstor jobbformidling fra Durapart

Aldri før har Klimapartner Durapart formidlet så mange arbeidssøkere som de gjorde i 2013. 178 personer i Aust-Agder fikk jobb gjennom arbeidsmarkedsbedriftens  to avdelinger på Krøgenes i Arendal og Vinterkjær i Risør. Det hadde vært umulig uten et oppegående bedriftsledere som tør å tenke annerledes.

 Les mer…

Kongelig åpning av Grønt senter

Nyåpnede Grønt senter skal være et kompetansesenter og en møteplass for grønn samfunns- og næringsutvikling. Det er klimapartnerne Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn, sammen med Grønn hverdag som utgjør teamet bak senterdannelsen. Her kan publikum få med seg arrangementer og informasjon om grønn livsstil, grønt næringsliv og grønn forvaltning. Senteret ble offisielt åpnet 19. september av selveste Kronprinsesse Mette Marit.

 Les mer…

Nordic Choice med topplassering i Sustainable Brand Index

600 ku på hotellrom, Nordic Choice

Illustrasjon: Nordic Choice

Sustainable Brand Index er Skandinavias største merkevareundersøkelse for bærekraftighet. 18000 mennesker i Sverige, Norge, Danmark og Finland deltar i undersøkelsen. I 2013 undersøkte man 450 merkevarer. I Norge er det 88 merkevarer som er med i kåringen. Nordic Choice Hotels fikk 3.-plassen. Klimapartnerne Clarion Hotel Ernst, Quality Hotel & Resort Kristiansand og Clarion Hotel Tyholmen er del av Nordic Choice kjeden.

 Les mer…

Lovforslag om rapportering av samfunnsansvar

Regjeringen har lagt fram lovforslag til et nytt krav om at store foretak i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument skal rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. Dette vil bli vedtatt ila våren og pålegge alle store virksomheter i Norge å rapportere blant annet på miljø/klima (etter GHG-protokollen).

 Les mer…

WWF og Veritas: Samarbeid for fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

Illustrasjon: Ukjent

 

Et lavkarbonbasert samfunn er 1 av 4 strategiske fokusormåder når Veritas og naturvern-organisasjonen WWF Norge inngår smarbeidsavtale til 4,2 millioner kroner. De tre andre omådene det vil være et strategisk og innovativt  fokus på er; bærekraftig skipsfart, Arktis og sikkerhet og bærekraft. Dette er fokus områder som er viktige for begge organisasjonene.

 Les mer…