Emne: Samarbeid

Miniseminarer for gjennomføring av tiltak

Hvordan komme i gang med klimatiltak?

Klimapartnere inviterer med dette alle kommuner på Agder til fire miniseminarer om hvordan man kan iverksette klimatiltak i kommunens ordinære drift. Målet med miniseminarene er å gi inspirasjon, bidra til erfaringsdeling og gi konkret tips&råd for å komme i gang. Det er gode innledere på hvert tema, som vil bidra med kunnskap og erfaring, pluss god tid til dialog.

Det blir fire uavhengige samlinger; før og etter lunsj, onsdag 31/10 og fredag 16/11.

 

 Les mer…

Flere eltaxier på Agder?

Vest-Agder fylkeskommune har støttet et initiativ, opprinnelig fra Agder Energi, om å samle interessenter for å diskutere  veien videre for realisering av flere eltaxier på Agder. Mandag 23/4 ble det arrangert en workshop. Både en fremoverlent taxinæring, representert ved 07000 Agder taxi, I-TAXI og lokalkontakt for Norges Taxiforbund, og et engasjert Avinor var til stede, i tillegg til flere aktive Klimapartnere.

 Les mer…

Rekordstor jobbformidling fra Durapart

Aldri før har Klimapartner Durapart formidlet så mange arbeidssøkere som de gjorde i 2013. 178 personer i Aust-Agder fikk jobb gjennom arbeidsmarkedsbedriftens  to avdelinger på Krøgenes i Arendal og Vinterkjær i Risør. Det hadde vært umulig uten et oppegående bedriftsledere som tør å tenke annerledes.

 Les mer…

Aquarama vant byggeprisen

Aquarama flyfotoDermed ble det prisdryss over både initiativtager Kristiansand kommune, eierne Kruse Smith AS og BRG entreprenører i tillegg til arkitekt og rådgiver Asplan Viak på Byggedagen 11. november. Alle er Klimapartnere unntatt BRG, og Aquarama er landets største OPS-prosjekt utenom vegsektoren.

 Les mer…

CO2focus hjelper Rema 1000 med klimarapportering

Rema 1000 CDP C02focusREMA 1000 velger som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt miljøarbeid til organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP). Vanligvis er dette kun mulig for børsnoterte selskaper, men gjennom det såkalte Non Listed Programme, kan REMA 1000 nå måle seg mot andre og lignende selskaper globalt på hvordan man ligger an på energi- og klimaområdet. Klimapartner CO2focus skal bistå REMA 1000 i dette arbeidet.

 Les mer…

Klimapartnere har fått EU-midler

Før sommeren kom beskjeden om at Klimapartnere sammen med virksomhetsnettverket EMC Varberg (Energi och Miljö Centrum Varberg), har fått Interreg-midler til å gjennomføre et forprosjekt kalt «CO2RE – Collaborate to Reduce and Renew». Det handler om samarbeid for å redusere utslipp og tenke nytt omkring hvordan vi driver virksomhet.

 Les mer…