Emne: Rapporter

Ny FN-rapport om klimagassutslipp

The Deep decarbonization Pathways Project (DDPP) er et felles initiativ for å forstå hvordan enkeltland kan gjennomføre overgangen til en lavkarbonøkonomi, og vise hvordan verden kan møte internasjonalt vedtatte mål om å begrense økningen i global middeltemperatur til mindre enn 2°C.

 Les mer…

En ny guide skal hjelpe selskaper med sin klimapolitikk.

Klima samarbeidEn banebrytende ny guide har blitt utgitt av syv topp internasjonale organisasjoner på COP19 i Warszawa. Guiden oppfordrer selskaper over hele verden til å samordne sine bærekraftige initiativer og klimapolitikk. Formålet med guiden er å gi praktisk rettledning for hvordan man kan engasjere seg i klimapolitiske saker på en konstruktiv måte.

 Les mer…

Klimaregnskap 2011 og siste møte om klimaledelse

 

11. juni i Grimstad deltok et 30-talls klimapartnere på lanseringen av Klimaregnskap 2011 og det siste møte i møteserien om klimaledelse. Nettverket fortsetter å redusere sine utslipp og øker sin kompetanse om klimaregnskap som et verktøy for virksomhetenes klimarbeid. Samtidig ønsker Klimapartnere å fortsette sitt fokus på klimaledelse og vil gjennom innspill og planer presentert av de ulike partnerne, produsere et kunnskapsnotat om nettopp klimaledelse. Dette notatet er planlagt lansert i løpet av høsten/vinteren, og vil innholde eksempler på planer og konkrete klimatiltak fra de ulike Klimapartnerne.

 Les mer…

«En grønn tråd» – et verktøy for ansvarlig klima- og energipolitikk

En grønn tråd er et strategisk verktøy som forener energibehov med klimahensyn på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Verktøyet skal hjelpe politikere til å utforme en ansvarlig klima- og energipolitikk i et langsiktig perspektiv. Utgangspunktet er at vi i 2050 må ha nådd klimamålene og samtidig utviklet et bærekraftig energisystem.

 Les mer…