Emne: Kunnskapsnotater

Forbruk og utslipp – vi må redusere begge! Klimapartnere lanseringer 14.juni

BeFunky_130617 Forsider - KN Forbruk og avfall og KR2012.jpg

14.juni lanserte Klimapartnere sitt 4. klimaregnskap og sitt 8. kunnskapsnotat. «Klimaregnskap 2012» viste fortsatt reduksjon i nettverket klimagassutslipp, mens kunnskapsnotatet «Forbruk og avfall» tar for seg problematikken knyttet til vårt «overopphetede og frenetiske» forbrukersamfunn. Vi må redusere klimagassutslippene, forbruket og avfallsproduksjonen vår – vi må kort og godt redusere vårt eget fotavtrykk!

 Les mer…

Thon Hotel Arendal og Klimapartnere lanserte kunnskapsnotat om «Grønne konferanser»

http://issuu.com/klimapartnere/docs/120824_klimanotat_7_-_gr_nne_konferanser_final-_we
Kunnskapsnotatet om «Grønne konferanser» ble lansert 16.august i forbindelse med Thon Hotel Arendal og Klimapartneres arrangement under Arendalsuka. Dette er Klimapartneres 7. notatutgivelse og hadde fokus på Thon Hotels nye konferanse konsept – Grønne konferanser. Hotelldirektør Erik Riis Jacobsen har vært redaktør for utgivelsen og er mannen bak det nye konseptet. I samarbeid med to andre Klimapartnere, Arendal kommune og stiftelsen Miljøfyrtårn, har Thon Hotel Arendal utviklet Grønne konferanser til et lavutslippsprodukt med egne sertifiseringskrav, som Thon Hotel konsernet sentralt har tro på at vil gi dem et konkurransefortrinn i tiden som kommer. Konseptet skal nå derfor implementeres ved flere av Thon Hotels største hoteller i Norge.

 Les mer…

Arkitekt Bengt Michalsen og Klimapartnere lanserte kunnskapsnotat om «Energieffektive bygg – Norsk byggsektor i endring»

http://issuu.com/klimapartnere/docs/120827_klimanotat6_-_energieffektive_hus_-_web_ii_ Klimapartneres 6. kunnskapsnotat ble lansert 16.august i forbindelse med Klimapartneres arrangement under Arendalsuka. Dette notatet har tittelen «Energieffektive bygg – Norsk byggsektor i endring» og redaktør for utgivelsen har vært Bengt Michalsen v/ BGM Arkitekter. Kunnskapsnotatet viser hva utviklingen i tiden fremover vil ha fokus på med tanke på byggsektoren og mer klimavennlige løsninger, og hvilke konsekvenser dette vil få for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Arrangementet hvor notatet ble lansert hadde tema «Hvordan kan Ola og Kari spare energi og bli oljefri?» og ble arrangert i samarbeid med naturvernforbundet og miljøstiftelsen ZERO.

 Les mer…

Klimapartnere og LOS lanserte kunnskapsnotat om strøm med opprinnelsesgaranti

Foto: Bente Haukland Næss/Klimapartnere

Hvordan kan en forbruker av elektrisitet vite om eget forbruk er fornybart? Dette er et spørsmål som blir stadig diskutert. Derfor har LOS i samarbeid med Klimapartnere produsert kunnskapsnotatet «Strøm med opprinnelsesgaranti», som ble lansert 23.mai i Kristiansand. I Norge har vi ca. 95 % fornybar strømproduksjon, men vi har mye lavere andel «fornybarhet» i forbruket. Strøm med opprinnelsesgaranti skal bidra til å få opp denne andelen, og eksperter fra produksjons-, leveranse-, forsknings- og naturvernsiden holdt innlegg i forbindelse med lanseringen.

 Les mer…

Klimapartnere lanserte kunnskapsnotat no.4: Arealplanlegging og klima

 

Klimapartneres 4. kunnskapsnotat ble lansert 17.mars i Sørlandets kunnskapspark i Kristiansand. Det er Asplan Viak som har vært hovedbidragsyter til dette notatet, som i tillegg inneholder artikler fra både Arendal og Kristiansand kommune. Ane Kvamshagen, arealplanlegger fra Asplan Viak, gav de 20 fremmøtte et innblikk i notatets innhold og hvordan hun og Asplan Viak med sin kompetanse vurderer utfordringer og muligheter relatert til arealplanlegging og utnyttelse med klimahensyn.På lanseringen var også Finn Aasmund Hobbesland, leder for by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, samt Geir Skjæveland, kommunalsjef i Arendal, og presenterte de to byenes visjoner og planer med tanke på fornuftige løsninger innenfor transport- og arealplanlegging i fremtiden, og hvordan de også må tenke klima i forhold til de utfordringene de står ovenfor. Skiftende krav fra omgivelsene, endrede bosettingsmønstre, behov for mobilitet, kommunikasjon og infrastruktur, økende befolkning og samtidig et overhengende behov for å gjøre de smarte tingene med tanke på kommende krav til reduserte klimagassutslipp og nødvendige tilpasninger i forhold til et fremtidig lavutslippssamfunn, gjør at arealplanlegging og klima er et komplekst tema og arbeidsområde, samtidig som det byr på spennende muligheter.

 Les mer…