Emne: Klimastatus og trender

Bærekraft som strategi

Det var god stemning og stort engasjement da Agdering og Klimapartnere arrangerte samlingen «Slik får vi bærekraft til å skje» i Arendal 5/2.

Gillespie fra endringsbyrået Futerra, holdt foredrag om hvorfor og hvordan selskap må ta bærekraftperspektiver inn i  selskapsstrategien. Budskapet er at fremtidens vinnere er bærekraftige, fordi kundene etterspør engasjement for miljø og sosiale forhold, investorene vet det gir avkastning – og myndighetene belønner bærekraftige tiltak.

 Les mer…

Virksomhetene fortsetter klimainnsatsen!

Klimaregnskap 2017 for Klimapartnere Agder ble presentert onsdag 15/6 på Klimapartneres prosjektkontor i Torvgata 7 i Arendal.

Vi er stolt over å enda en gang kunne presentere kutt i utslippene fra våre partnere. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 12 % for de 40 partnerne som rapporterte begge år. All ære til virksomhetene som gjør det mulig! Noe av reduksjonen skyldes økt bevissthet og kontinuerlig arbeid for holde forbruk og utslipp nede, mens andre reduksjoner skyldes mer kostnadskrevende prioriteringer som investering i fornybar energi eller bruk av biodrivstoff. Det er summen av alle tiltak som gjør at nettverket for 10. år på rad kan vise til reduksjoner.

 Les mer…

Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 Les mer…

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Under årets Arendalsuka ble innspillet «Kraftutveksling med Europa mot 2050» overleverte klima- og miljøminister Tine Sundtoft av de to fylkesordførerene i Agder. Innspillet er laget av Adapt Consulting på oppdrag fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

 Les mer…

Vil miljøsertifisere alle kommuner

Høyres landsmøte har vedtatt en lang rekke innskjerpelser i miljøsektoren. De ønsker blant annet at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2019. -Dette er et veldig gledelig signal fra regjeringspartiet. Nå håper vi landets kommuner mobiliserer for å miljøsertifisere egne virksomheter, sier Miljøfyrtårnlederen i en kommentar.

 Les mer…

Agder Renovasjon vant «Merket for godt design»

Torsdag 3. april ble Klimapartner Agder Renovasjon og designbyrået Innoventi hedret med «Merket for godt design» under Designdagen i Oslo. Den høythengende prisen gis til de mest innovative og modige bedriftene og designerne i Norge akkurat nå, heter det i en pressemelding fra Norsk Designråd. Agder Renovasjons profilerte holdningsinnsats har ført til at innbyggerne er blant landets beste kildesorterere.

 Les mer…

En ny guide skal hjelpe selskaper med sin klimapolitikk.

Klima samarbeidEn banebrytende ny guide har blitt utgitt av syv topp internasjonale organisasjoner på COP19 i Warszawa. Guiden oppfordrer selskaper over hele verden til å samordne sine bærekraftige initiativer og klimapolitikk. Formålet med guiden er å gi praktisk rettledning for hvordan man kan engasjere seg i klimapolitiske saker på en konstruktiv måte.

 Les mer…