Emne: Klima- og miljøledelse

Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 Les mer…

Vil miljøsertifisere alle kommuner

Høyres landsmøte har vedtatt en lang rekke innskjerpelser i miljøsektoren. De ønsker blant annet at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2019. -Dette er et veldig gledelig signal fra regjeringspartiet. Nå håper vi landets kommuner mobiliserer for å miljøsertifisere egne virksomheter, sier Miljøfyrtårnlederen i en kommentar.

 Les mer…

Forplikter seg til miljøsertifisering

Mer offentlige fellesinnkjøp av miljømerkede produkter fra bedrifter med et tydelig miljøprofil, er en av fruktene fra den unike samarbeidsavtalen mellom kommunene i Grimstad, Arendal og Risør. Alle tre har forpliktet seg til å sertifiseres som Miljøfyrtårn, noe som betyr at miljøpresentasjonene i og mellom kommunene skal trappes opp.

 Les mer…

En ny guide skal hjelpe selskaper med sin klimapolitikk.

Klima samarbeidEn banebrytende ny guide har blitt utgitt av syv topp internasjonale organisasjoner på COP19 i Warszawa. Guiden oppfordrer selskaper over hele verden til å samordne sine bærekraftige initiativer og klimapolitikk. Formålet med guiden er å gi praktisk rettledning for hvordan man kan engasjere seg i klimapolitiske saker på en konstruktiv måte.

 Les mer…

Sørlandet sykehus HF tar miljøansvar

SSHF klima- og miljøpgm 2013-2015

Ledelsen i Klimapartnere Sørlandet sykehus vedtok en ny miljøpolitikk i juni 2013 etterfulgt av et klima- og miljøprogram i august. Programmet tar for seg seks miljømål og involverer alle ansatte for perioden 2013 til 2015. -Vi ønsker å utføre vårt samfunnsansvar med minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø, sier direktør Jan-Roger Olsen.

 Les mer…