Emne: Grønn økonomi

Presentasjoner fra innflyttingsfrokosten

 

Takk til dere som kom på innflyttingsfrokosten til Klimapartnere i Rådhusgata 12 i Kristiansand! Her holder vi hus sammen med Business Region Kristiansand (KRS/BIZ),  Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) og Region Kristiansand. Prosjektleder er stort sett å treffe her på tirsdager og torsdager.

 Les mer…

Kongelig åpning av Grønt senter

Nyåpnede Grønt senter skal være et kompetansesenter og en møteplass for grønn samfunns- og næringsutvikling. Det er klimapartnerne Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn, sammen med Grønn hverdag som utgjør teamet bak senterdannelsen. Her kan publikum få med seg arrangementer og informasjon om grønn livsstil, grønt næringsliv og grønn forvaltning. Senteret ble offisielt åpnet 19. september av selveste Kronprinsesse Mette Marit.

 Les mer…

Klimapartnere har fått EU-midler

Før sommeren kom beskjeden om at Klimapartnere sammen med virksomhetsnettverket EMC Varberg (Energi och Miljö Centrum Varberg), har fått Interreg-midler til å gjennomføre et forprosjekt kalt «CO2RE – Collaborate to Reduce and Renew». Det handler om samarbeid for å redusere utslipp og tenke nytt omkring hvordan vi driver virksomhet.

 Les mer…

Lovforslag om rapportering av samfunnsansvar

Regjeringen har lagt fram lovforslag til et nytt krav om at store foretak i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument skal rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. Dette vil bli vedtatt ila våren og pålegge alle store virksomheter i Norge å rapportere blant annet på miljø/klima (etter GHG-protokollen).

 Les mer…

Oljen blir verdiløs!

Om 40 år er halvparten av energiselskapenes bokførte reserver av kull, olje og gass fortsatt ubrukt og de har liten verdi. Det er et etablert faktum at 80 prosent av de bokførte olje-, gass- og kullreservene mister sin verdi dersom man tar utgangspunkt i togradersmålet. Men det er i tillegg en annen grunn til at storparten av reservene ikke har verdi, nemlig det enkle faktum at de ikke kommer til å bli etterspurt.

 Les mer…

Innkjøp som verktøy til å nå klimamål

Bruk offentlige anskaffelser til å nå klimamålene. Benytt det vinduet som er åpent i forbindelse med EUs modernisering av anskaffelsesregelverket. Oppfordringen til myndighetene kommer fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og fremgår av en kronikk som adm.dir. Liv Kari Skudal Hansteen har skrevet. I dagens regelverk for offentlig anskaffelser ligger det gode intensjoner om miljø og livssyklus, men det mangler krav bak ordene, poengterer hun. Klimapartnere tar opp den grønne innkjøpstematikken under Arendalsuka 18.august.

 Les mer…

ZERO: Der det er utslipp er det marked!

Det vil si at der det er utslipp, ville det etter hvert komme stadig flere krav til at man reduserer disse og da trengs det nye varer og tjenester for å oppfylle disse kravene. Vi må være mer innovative og komme opp med nye løsninger.

 Les mer…