Emne: Finans og bank

Skanskaprosjekt forbilde for Husbanken

Finstad Park i Ski blir forbildeprosjekt i Husbanken. Årsaken er Klimapartner Skanskas høye ambisjoner innenfor energibruk og universell utforming. Samtidig melder Husbanken som også er Klimapartner, at Svanemerkede boliger nå har status som forbildeprosjekter, og er dermed høyere prioritert til å få Husbankens grunnlån enn vanlige, nøkterne boliger.

 Les mer…