Emne: Energi og energieffektivisering

Ukas klimapartner: PurITy

Ukas klimapartner PurITy gruppebilde

PurITy IT er en leverandøruavhengig spesialist på ”grønn IT”. Bedriften som startet opp i Arendal i 2008 leverer rådgivning, analyse og løsninger mot bedrifters datarom som bidrar til mer miljøvennlig IT fra selskapet. PurITy har vunnet flere priser for sine løsninger, i 2013 ble de kåret til Gasellevinner for Aust-Agder. Selskapet har det siste året fått inn kunder som Elkjøp, NSB, Agresso og Norges Idrettsforbund.

 Les mer…

I Nordens første nullenergi boligfelt i Arendal står strømmålerne stille

Skanskas første nullenergihus på Skarpnes

De 17 eneboligene som Klimapartner Skanska bygger på Skarpnes i Arendal skal produsere sin egen strøm med solceller og energibrønner. Det betyr at strømmålerne går omtrent i null gjennom året, og huseierne betaler bare nettleie. Nå i desember flytter den første familien inn i et moderne og komfortabel miljøhus med utsikt til Nidelva.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Durapart i Arendal

Moltemyrskogen barnehage

Durapart AS er en av landets større arbeidsmarkedsbedrifter, og hovedformålet å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb samt sykmeldte tilbake i jobb. I rekordåret 2013 formidlet Durapart 178 personer til ny jobb. De har i dag rundt 140 ansatte fordelt på hovedkontoret på Krøgenes, avdelingskontor på Vinterkjær i Risør, Moltemyrskogen barnehage (bildet) og Esso Hisøy. Durapart har vært med i Klimapartnere siden starten i 2009, og det er kvalitetssjef Karl-Wiggo Jensen som presenterer denne ukas klimapartner.

 Les mer…

Kommunene og det grønne skiftet

Arendalkonferansen fordypning arrangerer en to-dagers klimakonferanse om kommunenes rolle i klimaarbeidet. Norske klimagassutslipp må ned, 2/3 av olje- og gassreserver må forbli i bakken, og bruken av fornybar energi må opp. 15.-16. september vil totalt 24 foredragsholdere med klima- og miljøminister Tine Sundtoft i spissen, blant annet vise eksempler vise hvordan dette grønne skiftet kan gå til.

 Les mer…

Skanskaprosjekt forbilde for Husbanken

Finstad Park i Ski blir forbildeprosjekt i Husbanken. Årsaken er Klimapartner Skanskas høye ambisjoner innenfor energibruk og universell utforming. Samtidig melder Husbanken som også er Klimapartner, at Svanemerkede boliger nå har status som forbildeprosjekter, og er dermed høyere prioritert til å få Husbankens grunnlån enn vanlige, nøkterne boliger.

 Les mer…

Energirehabilitering fikk ministerens oppmerksomhet

Klimapartner Kruse Smith rehabiliterer og energieffektiviserer gamle trekkfulle boligblokker på Sørlandet. Tidligere har entreprenøren halvert energibehovet i 54 leiligheter i Øvre Kongsgård, og nå er det de 60 leilighetene i Stjernehus borettslag som rehabiliteres. Det har fanget klima- og miljøminister Tine Sundtofts oppmerksomhet. Fredag 23. mai kom statsråden på befaring til Tinnheia.

 Les mer…

Bruker mindre energi enn ventet

Et tett bygg og god varmegjenvinning er hovedårsakene til at Sam Eyde videregående skole i Arendal med sine 26.000 kvm har et årlig energiforbruk på under 100 kWt/m2. Det er enorme luftmengder i et så stort skolebygg, og gjenvinning av varme har dermed vært et like viktig fokusområde som tetting og fornybare energikilder. –Vi fyrer lite og billig, sier prosjektleder Henning Weid hos Klimapartner Aust-Agder fylkeskommune.

 Les mer…

Rådhuskvartalet forener framtid og fortid på en miljøvennlig måte

Pilotprosjektet midt i Kristiansand sentrum har halvert klimagassutslippet for energi, transport og materialbruk sett under ett. Den ærverdige teglfasaden og det gamle branntårnet skjuler nå et moderne og klimasmart kontormiljø. Rådhuskvartalet kom dessuten til finalen i den prestisjetunge Byggeskikkprisen for 2014.

 Les mer…

Vil miljøsertifisere alle kommuner

Høyres landsmøte har vedtatt en lang rekke innskjerpelser i miljøsektoren. De ønsker blant annet at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2019. -Dette er et veldig gledelig signal fra regjeringspartiet. Nå håper vi landets kommuner mobiliserer for å miljøsertifisere egne virksomheter, sier Miljøfyrtårnlederen i en kommentar.

 Les mer…