Emne: Beste praksis

Miljøhelter på sykehuset

«At de sykler, selv om de har «godkjente» unnskyldninger, det imponerer meg skikkelig!», sier miljørådgiver Hilde Kristin Steen. Sammen med bedriftsidretten var hun med og arrangerte en sykkelkampanje, der alle ansatte ved Sørlandet sykehus kunne nominere de kollegaene de ønsket til å bli Årets vintersyklist eller -fotgjenger. Bakgrunnen var tall fra reisevaneundersøkelsene, som viste at mange var trofaste syklister vinteren gjennom, og at det var enighet om at disse fortjente mer heder, ære og oppmerksomhet.

 Les mer…

Skanskaprosjekt forbilde for Husbanken

Finstad Park i Ski blir forbildeprosjekt i Husbanken. Årsaken er Klimapartner Skanskas høye ambisjoner innenfor energibruk og universell utforming. Samtidig melder Husbanken som også er Klimapartner, at Svanemerkede boliger nå har status som forbildeprosjekter, og er dermed høyere prioritert til å få Husbankens grunnlån enn vanlige, nøkterne boliger.

 Les mer…