Emne: Avfallshåndtering

Ukas klimapartner: Durapart i Arendal

Moltemyrskogen barnehage

Durapart AS er en av landets større arbeidsmarkedsbedrifter, og hovedformålet å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb samt sykmeldte tilbake i jobb. I rekordåret 2013 formidlet Durapart 178 personer til ny jobb. De har i dag rundt 140 ansatte fordelt på hovedkontoret på Krøgenes, avdelingskontor på Vinterkjær i Risør, Moltemyrskogen barnehage (bildet) og Esso Hisøy. Durapart har vært med i Klimapartnere siden starten i 2009, og det er kvalitetssjef Karl-Wiggo Jensen som presenterer denne ukas klimapartner.

 Les mer…

Norgesrekord på Langemyr

Klimapartner Returkraft produserer strøm tilsvarende årsforbruket til cirka 4000 eneboliger. I 2013 kjørte anlegget på Langemyr i Kristiansand med bort imot full kapasitet. -Av 8760 mulige timer i 2013 hadde vi drift i hele 8316 timer. Det er Norgesrekord. Kapasiteten utnyttes dermed bortimot 100 prosent, sier adm.dir. Odd Terje Døvik.

 Les mer…

Ny TV-serie: Vårt grønne sørland

Det gjøres utrolig mye positivt og framtidsrettet på klima- og miljøsiden på Sørlandet. TV Agder har laget en serie som løfter fram gode eksempler på offentlige og private aktører som bidrar til å redusere CO2-utslippene i regionen vår og som setter en standard for andre. Første episode gikk på lufta 12. februar, og flere av våre Klimapartnere profileres i denne ambisiøse TV-serien.

 Les mer…

Aust-Agder best på kildesortering av plastavfall

Anita JernquistI en nasjonal undersøkelse om sortering av plastemballasje, er Aust-Agder flinkest i klassen sammen med Telemark og Vestfold. -Innbyggerne våre har blitt godt vant til kildesortering gjennom 15 år nå. Og så er vi aktive med å holde fokus på kildesortering kontinuerlig, sier Anita Aanonsen Jernquist (bildet) i Klimapartner Agder Renovasjon.

 Les mer…

Klimapartner Returkraft inngår avtale med Viking Heat Engines – fra spillvarme til elektrisitet

Energigjenvinningsanlegget på Langemyr, rett nord for Kristiansand. Foto: Returkraft

Energigjenvinningsselskapet Returkraft AS har inngått en intensjonsavtale med Viking Heat Engines. Avtalen gjelder installasjon og videreutvikling av Craft Engine-maskiner i Returkrafts anlegg i Kristiansand, og har en foreløpig kostnadsramme på mellom fire og seks millioner kroner.

 Les mer…

Returkraft blogger om plastposer

I 2002 ble Bangladesh det første land i verden som kom med forbud mot plastposer. Fra 1. januar i år ble Italia første land i Europa som gjør det samme. Bør vi ikke forby plastposer i Norge også? I snitt bruker én person ca. 200 plastposer hvert år i Norge. Gjennomsnittlig brukstid på posen er bare 20 minutter. Nedbrytningstiden i naturen er 400 år.

 Les mer…

Fylkesmannen åpnet fliseteminal på Rykene

Øystein Djupedal åpnet fredag 21. januar Aust-Agders første flisterminal, på Rykene. På Rykene har Rygene-Smith & Thommesen bygget nytt flislager som skal forsyne flisfyringsanlegg i nærområdet. Bygget er på 800 m² og reises på en tidligere tømmerterminal som tilhører Rygene-Smith & Thommesen AS. Totalt er bortimot 8 dekar disponibelt til lager for skogsvirke og flis. En stor del av dette skal også asfalteres.

 Les mer…

Agder Renovasjon åpnet nytt avfallsmottak i Grimstad

20. desember 2010 var det nyåpning av Agder Renovasjons avfallsmottak på Østerhus i Grimstad. Mottaket er utvidet med flere mål og er også betydelig oppgradert. Kundene som kommer for å levere avfall kan nå stå tørt under tak samtidig som det er enkelt å se hvor en skal kaste de ulike avfallstypene.

 Les mer…

Asplan Viak inngår rammeavtale med renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Asplan Viak har, som eneste konsulentselskap, fått rammeavtale med RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen) for de neste 3 (4) årene. Asplan Viak scoret best på samtlige tildelingskriterier (timepris, leverandørens erfaring, tilbudt nøkkelpersonell og forståelse av oppdraget). Rammeavtalen har et estimert omfang per år på mellom 0,5 og 1,2 millioner kroner, faglig spenner denne avtalen vidt og omfatter følgende oppgaver:

 Les mer…