Emne: Arrangementer

Miniseminarer for gjennomføring av tiltak

Hvordan komme i gang med klimatiltak?

Klimapartnere inviterer med dette alle kommuner på Agder til fire miniseminarer om hvordan man kan iverksette klimatiltak i kommunens ordinære drift. Målet med miniseminarene er å gi inspirasjon, bidra til erfaringsdeling og gi konkret tips&råd for å komme i gang. Det er gode innledere på hvert tema, som vil bidra med kunnskap og erfaring, pluss god tid til dialog.

Det blir fire uavhengige samlinger; før og etter lunsj, onsdag 31/10 og fredag 16/11.

 

 Les mer…

Sees vi på Arendalsuka?

 

Mange Klimapartnere er i aksjon under Arendalsuka. Uka er en kjempemulighet for faglig påfyll, gode diskusjoner og nye kontakter. Her er oversikt over de sju Klimapartner-arrangementene. Klikk på tittelen for å se flyer.

 Les mer…

Presentasjoner fra innflyttingsfrokosten

 

Takk til dere som kom på innflyttingsfrokosten til Klimapartnere i Rådhusgata 12 i Kristiansand! Her holder vi hus sammen med Business Region Kristiansand (KRS/BIZ),  Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) og Region Kristiansand. Prosjektleder er stort sett å treffe her på tirsdager og torsdager.

 Les mer…

Fossilfri kollektivtrafikk i Kristiansandsområdet!

 

 

En viktig brikke i Agder kollektivtrafikk (AKT) sin miljøstrategi på plass: nå kjører alle bussene i Kristiansandsområdet på fornybart drivstoff! Kjørearbeidet vil framover bli utført med 155 splitter nye busser; 5 helelektriske, 77 hybridbusser og 70 biodieselbusser. Hybridbussene går på strøm og biodiesel.

 Les mer…

Virksomhetene fortsetter klimainnsatsen!

Klimaregnskap 2017 for Klimapartnere Agder ble presentert onsdag 15/6 på Klimapartneres prosjektkontor i Torvgata 7 i Arendal.

Vi er stolt over å enda en gang kunne presentere kutt i utslippene fra våre partnere. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 12 % for de 40 partnerne som rapporterte begge år. All ære til virksomhetene som gjør det mulig! Noe av reduksjonen skyldes økt bevissthet og kontinuerlig arbeid for holde forbruk og utslipp nede, mens andre reduksjoner skyldes mer kostnadskrevende prioriteringer som investering i fornybar energi eller bruk av biodrivstoff. Det er summen av alle tiltak som gjør at nettverket for 10. år på rad kan vise til reduksjoner.

 Les mer…

Flere eltaxier på Agder?

Vest-Agder fylkeskommune har støttet et initiativ, opprinnelig fra Agder Energi, om å samle interessenter for å diskutere  veien videre for realisering av flere eltaxier på Agder. Mandag 23/4 ble det arrangert en workshop. Både en fremoverlent taxinæring, representert ved 07000 Agder taxi, I-TAXI og lokalkontakt for Norges Taxiforbund, og et engasjert Avinor var til stede, i tillegg til flere aktive Klimapartnere.

 Les mer…

Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 Les mer…

Kommunene og det grønne skiftet

Arendalkonferansen fordypning arrangerer en to-dagers klimakonferanse om kommunenes rolle i klimaarbeidet. Norske klimagassutslipp må ned, 2/3 av olje- og gassreserver må forbli i bakken, og bruken av fornybar energi må opp. 15.-16. september vil totalt 24 foredragsholdere med klima- og miljøminister Tine Sundtoft i spissen, blant annet vise eksempler vise hvordan dette grønne skiftet kan gå til.

 Les mer…