Gard AS er ny klimapartner på Agder

Gard AS har signert avtale med Klimapartnere.

«Det er utrolig kjekt at Gard nå har valgt å bli medlem av Klimapartnere. Det viser at de tar klimautfordringen på alvor, og ønsker å bidra lokalt i et felles arbeid for å nå Paris-avtalen», sier Gunn Spikkeland Hansen, prosjektleder i Klimapartnere Agder. Gard er en av de største bedriftene i Aust-Agder målt i driftsinntekter, og har nærmere 300 ansatte i Arendal.

 

Økt fokus på bærekraft
Live Jacob Sydness ble i høst ansatt i nyopprettet stilling som bærekraftsansansvarlig i Gard. «Stillingen er et resultat av en strategiprosess som har pågått siden lanseringen av FNs bærekraftsmål i 2015 og bærekraftig maritim utvikling er nå et vesentlig element av Gards langsiktige visjon. Gard er også med i FNs handlingsplattform for bærekraftig bruk av havet sammen med en rekke andre sentrale maritime aktører», sier Svein Buvik, Chief External Affairs Officer, som fort snakker seg varm når bærekraft og selskapets muligheter for å bidra til å forebygge og redusere miljøkatastrofer er tema. «Gard jobber aktivt med å integrere bærekraft og ansvarlighet i vår kjernevirksomhet. Når vi nå ønsker å ha en mer bevisst holdning til egne klimautslipp anser vi Klimapartner som en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet» legger Live til.

Svein og Live er ikke alene om å være opptatt av miljø og bærekraft i Gard. Det er opprettet en frivillig miljøgruppe som kommer med gode og kreative forslag til innhold i Gards bærekraftarbeid. Gard har bla. adoptert en strand på Merdø og de ansatte er engasjert i strandopprydding to ganger i året. Miljøgruppa har også kommet med forslag på tiltak for å redusere plastforbruket i bedriften. Med medlemskap i Klimapartner får de tilgang på erfaringer fra andre lokale bedrifter, og sparringspartnere som både kan utfordre og bidra til å se løsninger.

 

Nettverk for det grønne skiftet

Klimapartnere Agder ble etablert i 2009 og er et samarbeid med offentlige og private virksomheter som alle jobber for å redusere sine klimagassutslipp og ta tak i mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Nå omfatter samarbeidsnettverket 51 partnerbedrifter på Agder, og temaene er mer relevant enn noen gang.

– Det er ikke tilfeldig at Samarbeid er ett av FNs bærekraftsmål, og det legger vi til rette for i nettverket. Ikke bare deles kunnskap, men vi ser også at det kan bidra til å heve ambisjonene når flere står sammen. De siste årene har konseptet Klimapartnere bredt om seg og fått søsternettverk flere steder i landet. I Hordaland, Rogaland og Troms er nettverkene i full aktivitet, mens de i Trøndelag og Østfold er under oppbygging.

 

Tydelig posisjon
For Gard handler det grønne skiftet både om nye forretningsmuligheter og om ansvaret som premissleverandør for den maritime næringen. De har store muligheter til å påvirke hele næringen både gjennom rådgiving, forsikringsvilkår og innflytelsen de får gjennom sin deltagelse i FN-handlingsplattformen.

«Forringelse av havet kan redusere den maritime næringens mulighet til å tjene penger på lang sikt og det er derfor viktig for oss å håndtere både utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig bruk av havet», avslutter Buvik.

Klimapartnere ønsker Gard AS hjertelig velkommen med i nettverket!

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar