Miniseminarer for gjennomføring av tiltak

Hvordan komme i gang med klimatiltak?

Klimapartnere inviterer med dette alle kommuner på Agder til fire miniseminarer om hvordan man kan iverksette klimatiltak i kommunens ordinære drift. Målet med miniseminarene er å gi inspirasjon, bidra til erfaringsdeling og gi konkret tips&råd for å komme i gang. Det er gode innledere på hvert tema, som vil bidra med kunnskap og erfaring, pluss god tid til dialog.

Det blir fire uavhengige samlinger; før og etter lunsj, onsdag 31/10 og fredag 16/11.

 

1. Miljøhensyn ved planlegging av nye bygg, tidligfase

Tre som byggemateriale i store bygg v/tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE
Andre miljøhensyn og innkjøpsmodeller, erfaringer  v/Steinar Roppen Olsen, Aust-Agder fylkeskommune
Mer erfaringsdeling, diskusjoner og eventuelt ønske om videre samarbeid
Tidspunkt: onsdag 31/10 kl 08.30-12, Grønt senter, Odderøyveien 5, Kristiansand

 

2. Miljøriktig drift av bygg

Energioppfølging og -effektivisering v/Yngvar Einarsmo, Kristiansand Eiendom
Avfall, holdninger og innkjøp v/Miljøfyrtårn
Driftsleder som energijeger? v/Kjell Helge Tveide, Grimstad kommune
Mer erfaringsdeling, diskusjoner og eventuelt ønske om videre samarbeid
Tidspunkt: onsdag 31/10 kl 11.30-15, Grønt senter, Odderøyveien 5, Kristiansand

 

3. Ladestasjoner for kommunale biler og på offentlige plasser

Teori om elbillading og tekniske løsninger, krav og forskrifter v/Jan Tore Gjøby, eMobility
Ladeløsninger og felles innkjøpsavtale (OFA) v/Stian Haug, Grønn kontakt
Erfaringer og anbefalinger v/Raymond Solaas og Arvid Rune Larsson, Kristiansand parkering
Mer erfaringsdeling, diskusjoner og eventuelt ønske om videre samarbeid
Tidspunkt: fredag 16/11 kl 08.30-12, Torvgata 7, Arendal

 

4. Innkjøp og bruk av elektriske tjenestebiler og -sykler

Erfaringer med tilrettelegging for grønn mobilitet v/Karl-Viggo Jensen, Durapart
Status aktuelle elbil-modeller v/Jan Tore Gjøby, eMobility
Felles innkjøpsavtale (OFA) v/Sturle Hamre, Vest-Agder fylkeskommune
Erfaringer v/Arendal kommune
Mer erfaringsdeling, diskusjoner og eventuelt ønske om videre samarbeid
Tidspunkt: fredag 16/11 kl 11.30-15, Torvgata 7, Arendal

 

Samlingene er gratis å delta på, og det serveres felles lunsj fra 11.30-12.00. Samlingene er en del av Klimapartneres arbeid for klimakutt i kommunene, og fokuserer på tiltak som anbefales i Klimaveikart Agder. De arrangeres i samarbeid med medlemskommuner, Fylkesmannen og fylkeskommunene på Agder.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Gunn S. Hansen på gunn.spikkeland.hansen@nullaustagderfk.no

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar