Spennende jobbmuligheter i Klimapartnere

Klimapartnere utvider til nye regioner!! I denne omgang til Trøndelag og Østfold. Prosjektlederstillinger er utlyst, med søknadsfrister 13/9 og 1/10 2018. Er du nysgjerrig på jobben? Ta gjerne kontakt med regionkoordinator Helene Frihammer på +47 99087700 eller hfrihammer@nullklimastiftelsen.no.

Trøndelag

Vi søker deg som er engasjert i grønn verdiskaping, har talent og interesse for å lede målrettet nettverksarbeid og ser mulighetene i hva det grønne skiftet gir for Trøndelag i private og offentlige virksomheter. Som prosjektleder for Klimapartnere Trøndelag får du anledning til å bruke fagkunnskap og personlige egenskaper i det viktige arbeidet med å realisere overgangen til lavutslippssamfunnet.

Stillingsannonse

Østfold

Energiforum Østfold skal videreutvikles med basis i en ny strategi. Energiforums formål er å stimulere gode omstillingsprosesser innen bærekraftige klima- og energiløsninger i næringslivet, i samarbeid med offentlig virksomhet i Østfold og utviklingsmiljøer. Gode resultater skal styrke fylkets renommé som et attraktivt sted for grønn næringsutvikling. Energiforum Østfold søker nå prosjektleder for etablering av nettverk og starten på realisering av strategien, herunder etablere Klimapartnere i Østfold i samarbeid med regionskoordinator for Klimapartnere, som en del av Energiforum.

Stillingsannonse

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar