Fossilfri kollektivtrafikk i Kristiansandsområdet!

 

 

En viktig brikke i Agder kollektivtrafikk (AKT) sin miljøstrategi på plass: nå kjører alle bussene i Kristiansandsområdet på fornybart drivstoff! Kjørearbeidet vil framover bli utført med 155 splitter nye busser; 5 helelektriske, 77 hybridbusser og 70 biodieselbusser. Hybridbussene går på strøm og biodiesel.

Mandag 2.juli var det flott markering av den nye kontrakten for kollektivtrafikk i Kristiansandsområdet, mellom AKT og bussoperatøren Boreal. Det var taler ved kontraktspartnerne, som bekreftet et godt samarbeid under planleggingen, og en god oppstart. Det var gratulasjoner og takketaler ved Scania, Kristiansand kommune og Sørlandets sykehus. Klimapartnere, som er stolt over å ha AKT som en aktiv medlemsvirksomhet, gratulerte selskapene med innsatsen «på veien til et fossilfritt Agder». Med kontrakten leverer AKT både på reduksjon i klimagassutslipp fra sine tjenesteinnkjøp, i størrelsesorden 10 000 tonn CO2/år, og de bidrar til grønn samfunns- og næringsutvikling. Uttesting av elbusser i ordinær drift er viktig for å kunne øke andelen utslippsfrie kjøretøy i fremtidige kontrakter. Etter taler og bevertning ble det prøvetur med elbussen som trafikkerer strekningen Sørlandet sykehus-Kvadraturen, og omvisning på det nye flotte bussanlegget på Dalane.

Samtidig med høyere miljøprofil er busstilbudet ytterligere forbedret -så nå ligger mye til rette for økt kollektivandel blant innbyggerne på Agder!

Følg med på miljøinformasjon fra AKT på www.akt.no/miljø

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar