Virksomhetene fortsetter klimainnsatsen!

Klimaregnskap 2017 for Klimapartnere Agder ble presentert onsdag 15/6 på Klimapartneres prosjektkontor i Torvgata 7 i Arendal.

Vi er stolt over å enda en gang kunne presentere kutt i utslippene fra våre partnere. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 12 % for de 40 partnerne som rapporterte begge år. All ære til virksomhetene som gjør det mulig! Noe av reduksjonen skyldes økt bevissthet og kontinuerlig arbeid for holde forbruk og utslipp nede, mens andre reduksjoner skyldes mer kostnadskrevende prioriteringer som investering i fornybar energi eller bruk av biodrivstoff. Det er summen av alle tiltak som gjør at nettverket for 10. år på rad kan vise til reduksjoner.

Klimaregnskapet kan lastes ned her: Klimaregnskap 2017 Agder

På samlingen fikk vi også presentert hvor viktig tiltak innen transport er for at Norge skal levere på Paris-avtalen, vi ble bedre kjent med BioOffice, som er nyeste medlem i nettverket, og gjennomgang av fire gode eksemplet på målrettet miljøarbeid hos partnervirksomhetene.

Oversikt og link til presentasjonene

Hvordan kan vi levere på Paris-avtalen?
Lars Erik Omland, Agder Energi

Klimaregnskapet 2017 -går utslippene videre ned?
Johanne Ness, Cemasys

BioOffice: Ny Klimapartner!
Richard Viumdal, BioOffice AS avd. Sør

Beste praksis fra ulike Klimapartnere
1. På veien mot utslippsfri kollektivtrafikk
Hilde Bergersen/Kjell Sverre Drange, Agder Kollektivtrafikk
2. Fra fossil til fornybar oppvarming av Levermyr
Karl Christian Langevoll, Grimstad kommune
3. Helhetlig miljøtenkning ved Sørlandet Sykehus
Hilde Kristin Steen, Sørlandet Sykehus
4. Mer enn 1 million tonn avfall er nå håndtert!
Ketil Bergmann, Returkraft

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar