Flere eltaxier på Agder?

Vest-Agder fylkeskommune har støttet et initiativ, opprinnelig fra Agder Energi, om å samle interessenter for å diskutere  veien videre for realisering av flere eltaxier på Agder. Mandag 23/4 ble det arrangert en workshop. Både en fremoverlent taxinæring, representert ved 07000 Agder taxi, I-TAXI og lokalkontakt for Norges Taxiforbund, og et engasjert Avinor var til stede, i tillegg til flere aktive Klimapartnere.

UiA og Agder Energi representerte innkjøpsmakt, og Kristiansand kommune og fylkeskommunen representerte tilrettelegging og en velvillig offentlig sektor, med god driv på utbygging av ladekapasitet. Grønn kontakt presenterte status og muligheter for hurtigladestasjoner, og Miljøfyrtårn kom blant annet inn på utfordringene taxinæringen møter. Bulk Infrastructure presenterte ideer til nye konsepter og løsninger for nullutslipps-transport.

Det var kjempespennende å kunne bruke nettverket til å samle så mange ulike interessenter! Fylkeskommunen vil ta videre oppsummeringen fra oss -og vi spår en positiv fortsettelse.

Bra lesestoff om temaet:

Zeros oppskrift på det grønne taxiskiftet
https://www.zero.no/zeros-oppskrift-pa-gronne-taxiskiftet/

Status-rapport: Muligheter og begrensninger for utslippsfrie drosjer
www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M914/M914.pdf

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar