Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

«Skal en virksomhet opprettholde sin konkurransekraft må den ha kontroll på sin miljøbelastning. Miljøledelse er viktig for å utvikle et mer bærekraftig nærings- og organisasjonsliv. Vi vil vise at grønne innkjøp er en vesentlig driver i retning av konkurransedyktige virksomheter tilpasset lavutslipssamfunnet. For miljø- og klimatilpassede virksomheter kan grønne innkjøp gi betydelige konkurransefortrinn».

På denne bakgrunn inviterer vi til nasjonal konferanse om miljøledelse 25. november 2014 i Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Oslo.

Les programmet og meld deg på: 141007 Program Miljøledelse 2015

Vennlig hilsen

NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar