Konferansen «Vårt felles ansvar» om arbeid og psykisk helse

15. og 16. oktober arrangerer Klimapartner UIA konferansen om arbeid og psykisk helse i samarbeid med Klimapartner Durapart, NHO, LO, FFO og Mental helse på Rica Dyreparken hotel, Noas Ark, Kristiansand. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har siden 2009 hatt et samarbeid med arbeidsmarkedsbedriften Durapart i Arendal omkring et doktorgradsprosjekt knyttet til arbeid og psykisk helse. Dette samarbeidet er nå i ferd med å avsluttes, og arrangørene ønsker å markere dette gjennom å arrangere en konferanse som belyser problemstillinger knyttet til arbeid og psykisk helse.

Deltakerne får tilgang til kunnskap om hva som konkret kan gjøres for at flere skal få en ny sjanse i arbeidslivet, og hvordan vi kan skape arbeidsplasser som utnytter de mulighetene som ligger i et inkluderende psykososialt arbeidsmiljø. Konferansen retter seg mot arbeidslivets parter, attføringsbedriftene i Norge, fastleger, NAV ansatte og studenter innen velferdsfeltet.

Program, praktiske opplysninger og påmelding på uia.no.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar