Klima på dagsorden under Arendalsuka

Fjorårets klimadebatt under Arendalsuka var preget av kontroversielle påstander, at klimaendringene er menneskeskapte og Bellona-Hauges nye el-bil. I hvert fall om vi ser på mediedekningen. I år er det ikke valgår, og dermed er mulighetene større for at konferansens temaer kan få mer oppmerksomhet. Både partiledere, statsråder og politikere på riks- og lokalnivå er som vanlig sterkt representert på denne nasjonale arenaen for politikk og næringsliv fra 11.-16. august.

Se hele programmet på www.arendalsuka.no

Her kan du lese om Grid Arendals Program

 

Setter klima på dagsorden En annen som kommer tilbake i år er leder av FNs klimapanel, Dr. Rajendra K. Pachauri. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Pachauri skal ha en åpen samtale om klimaløsninger tirsdag 12. august. Programposten er en del av veien fram mot klimatoppmøtet i Paris i desember 2015, hvor målet er å danne et grunnlag for en global avtale om store kutt i klimagassutslipp.

 

I 2007 ble Dr. Pachauri tildelt Nobels fredspris sammen med Al Gore, tidligere visepresident i USA. Bildet er fra Arendalsuka 2013.

I 2007 ble Dr. Pachauri tildelt Nobels fredspris sammen med Al Gore, tidligere visepresident i USA. Bildet er fra Arendalsuka 2013.

Kommer ens ærend til Arendalsuka På Arendalsuka i fjor slo Pachauri fast at forskere er enige om at klimaendringer finner sted og at de for en stor del er menneskeskapte. – Verden er langt unna veien mot lavutslippssamfunnet. Hvorfor gjør ikke verden det opplagte? Er vi blinde for realitetene, spurte han. -Dr. Pachauri er en av de mest sentrale premissgiverne i klima debatten som leder av klimapanelet og tidligere fredsprisvinner. Det at han kommer tilbake til Arendalsuka er derfor veldig viktig for den norske debatten. Hans tilstedeværelse gir større oppmerksomhet til Arendalsuka, men også til byen og landsdelen. I fjor sa han at Arendal var «verdens vakreste by», sier fylkesmann og leder av programkomiteen, Øystein Djupedal i en kommentar til Klimapartnere.

 

Omfangsrikt program Ved å sette klima og miljø på dagsorden ønsker programkomiteen nok en gang for å understreke hvor viktig disse spørsmålene er, og ikke minst at de mest sentrale aktørene får utveksle erfaringer. Foruten det omfattende programmet med direktesendt TV, partilederdebatter, samtaler om klima og miljø, folkehelse, arbeidsliv, svart økonomi, journalistikk og mye mer, vil det være 200–300 sidearrangementer. Blant annet i regi av store organisasjoner som Innovasjon Norge og Utdanningsforbundet. Konferansen «Global outlook» arrangeres for første gang under Arendalsuka i år. Arrangørene forventer å overgå fjorårets rekord på 50.000 besøkende.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar