Nordic Green Space Award til Strandpromenaden i Kristiansand

Østlig del av Strandpromenaden i Kristiansand, med bystranda i bakgrunnen. Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.

Østlig del av Strandpromenaden i Kristiansand, med bystranda i bakgrunnen. Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.

Kristiansand har mottatt prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen. Grøntområdet langs promenaden er en sentral del av SMS-prosjektet, som Klimapartnerne Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om.

Interregprosjektet SMS (Stedsutvikling – Medvirkning – Sosiale møteplasser) har som mål å styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper. Prosjektet har fokus på folkehelse og kulturelle og sosiale aspekter. Gjennom SMS har Kristiansand kommune tatt tak i den grønne rammen mot elv og hav.

– Dette er et kvalitetsstempel av jobben som gjøres i området, og vi i SMS-prosjektet synes det er spennende at SMS-prosjektets arbeid med innbyggermedvirkning i utviklingen av promenaden løftes fram, sier Anette Vesterskov Pedersen, som er prosjektleder for SMS i Vest-Agder fylkeskommune.

Elvepromenade

Målet med prosjektet er å utvikle en helhetlig promenade fra Baneheia til Odderøya, med fokus på sosiale møteplasser, friluftsliv og økt hverdagsaktivitet hele året. Videre skal det utvikles en sammenhengende nærmiljøpark langs elvepromenaden mot Otra for økt aktivitet i området.

Nordic Green Space Award (NGSA) er en nordisk kvalitetsmerkeordning for grønne urbane områder. I begrunnelsen for å gi prisen til Kristiansand heter det at Strandpromenaden inngår i en større sammenhengende grøntstruktur og forvaltes og driftes planmessig og fagmessig tilfredsstillende. Adkomstforholdene er gode langs hele promenaden. Anlegget er gjennomgående universelt utformet og lett tilgjengelig for alle brukergrupper.

Les sak på Interreg sine sider her

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar