Arrangementer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arrangementer som Klimapartnere Agder arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

 

  • nov
    23
  • BREEAM IN USE-kurs

    BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg. Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å tilknytte seg […]